นิยามที่ดีที่สุด
นิรนาม ในสายมวยหัวคืด

บาน


จีจี