นิยามที่ดีที่สุด
น่าเริฟ

มาจากคำว่า น่ารัก


เธอคนนั้นน่าเริฟจัง