น่าเริฟ


1

มาจากคำว่า น่ารัก

เธอคนนั้นน่าเริฟจัง


เสนอนิยามใหม่

น่าเริฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง