นร๊คร๊


2

น่าร็อกอร๊

น่าร็อกจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

นร๊คร๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง