นิยามที่ดีที่สุด
น่ารำคาญ

(adj.) น่ารัก


ex.จันทร์เจ้าน่ารำคาญ

น่ารำคาญ

น่ารัก


จันทร์เจ้าน่ารำคาญ