นิดน้อย


1

สิ่งๆหนึ่ง ที่มีขนาดเล็ก หรือ สิ่งที่มีจำนวนที่น้อย

ทำไมของๆเธอ' นิดน้อย ' จัง


เสนอนิยามใหม่

นิดน้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง