นิยามที่ดีที่สุด
นิดน้อย

สิ่งๆหนึ่ง ที่มีขนาดเล็ก หรือ สิ่งที่มีจำนวนที่น้อย


ทำไมของๆเธอ' นิดน้อย ' จัง