นิยามที่ดีที่สุด
นำ้เเตก

นำ้อสุจิที่หลั่งออกมา


เฮ้ยอยู่ๆนำ้ก็เเตกวะ