นัดอวฟ


4

ผู้ชายไม่ค่อยตลก สาวเลยเอา

มุกนัดอวฟนี่มันนัดอวฟจริงๆ


3

หน่วยวัดความแป้กของมุกที่ไม่ตลก

มุกนี้ให้ไป1.5นัดอวฟ


เสนอนิยามใหม่

นัดอวฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง