นิยามที่ดีที่สุด
นัดอวฟ

ผู้ชายไม่ค่อยตลก สาวเลยเอา


มุกนัดอวฟนี่มันนัดอวฟจริงๆ

นัดอวฟ

หน่วยวัดความแป้กของมุกที่ไม่ตลก


มุกนี้ให้ไป1.5นัดอวฟ