กาลติมา


1

เน็ตไอดอลผู้ค้นพบว่าตัวเองมีปัญหาด้านสมอง

กาลติมาเป็นคนน่ารัก


เสนอนิยามใหม่

กาลติมา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง