นิยามที่ดีที่สุด
กาลติมา

เน็ตไอดอลผู้ค้นพบว่าตัวเองมีปัญหาด้านสมอง


กาลติมาเป็นคนน่ารัก