นิยามที่ดีที่สุด
กลูต้า

สัส..
ติ่งเรียกจุนมยอนเห้อะ


จุนมยอน
จุนมยอน
จุนมยอน

กลูต้า

คือ คำเรียกที่ใช่้เรียก เต๋า เศรษฐพงศ์ เพราะขาวมาก


เต๋าคชา =กลูต้ากับหน้าเดียว

กลูต้า

สารเคมีที่ฉีดแล้วจะขาว ว่างั้น


ขาวงี้ไปฉีดกลูต้ามาหรอแก