นิยามที่ดีที่สุด
กะลาโตสเฟียร์

ชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
มีไว้ป้องกันสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเท่านั้น


ตัวอย่างผู้อยู่ภายใต้กะลาโตสเฟียร์ :
บ้านกรูมี 3G แล้วเว้ยย!

กะลาโตสเฟียร์

กะลาสเฟียร์


ภูมิใจอะไรกันนักหนา รู้ป่าวว่าอยู่ในกะลาโตสเฟียร์แล้วละมรึง