กะลาโตสเฟียร์


2

ชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
มีไว้ป้องกันสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเท่านั้น

ตัวอย่างผู้อยู่ภายใต้กะลาโตสเฟียร์ :
บ้านกรูมี 3G แล้วเว้ยย!


1

กะลาสเฟียร์

ภูมิใจอะไรกันนักหนา รู้ป่าวว่าอยู่ในกะลาโตสเฟียร์แล้วละมรึง


เสนอนิยามใหม่

กะลาโตสเฟียร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง