นิยามที่ดีที่สุด
กลจิม

บูดีกับๆๆ


บูดีกับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ