นิยามที่ดีที่สุด
กระดาน

ผู้หญิงไม่มีนม


มึงนี่กระดานจริงๆ