กระดาน


1

ผู้หญิงไม่มีนม

มึงนี่กระดานจริงๆ


เสนอนิยามใหม่

กระดาน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง