นิยามที่ดีที่สุด
กระดอทอมทอม

ไข่ไหญ่ในภาษาเขมร


พ่อเทอกระดอทอมทอม

กระดอทอมทอม

คว...ตุ๋ด


ตุ๋ดมีคว...หนี่หว่า