กระดอทอมทอม


2

ไข่ไหญ่ในภาษาเขมร

พ่อเทอกระดอทอมทอม


0

คว...ตุ๋ด

ตุ๋ดมีคว...หนี่หว่า


เสนอนิยามใหม่

กระดอทอมทอม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง