้า่


1

า้่า้่า

้่เัี


เสนอนิยามใหม่

้า่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง