นิยามที่ดีที่สุด
ไไไ

แทนการพิมพ์ชื่อเว็บแต่ลืมกดเปลี่ยนภาษา


ไไไใดฟแำินนาใแนท

ไไไ

เวลาเข้าเว็บแล้วลืม


ไไไไ.เนนเสำใแนท

ไไไ

อยากจะด่าแต่นึกคำด่าไม่ออก เรย Said ออกมาว่า ไไไ


แกเปนคนที่ ไไไ มว๊ากกกก