ูููู^ ^


5

ทำให้ข้อความดูน่ารัก เป็นมิตรมากขึ้น แต่ส่วนมากจะมองว่าดัดจริต ประชด ตอแหล เป็นญาติห่างๆกับ :)

เธอนี่โง่จัง ^ ^


1

ใช้เป็นอีโมติค่อนให้ดูน่ารัก ในการใช้ปกติไม่มีสระอูติดมา 4 ตัว

ประโยคที่ผิด: น่ารักจัง ูููู^ ^
ประโยคที่ถูก: น่ารักจัง ^ ^


เสนอนิยามใหม่

ูููู^ ^
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง