นิยามที่ดีที่สุด
ูููู^ ^

ทำให้ข้อความดูน่ารัก เป็นมิตรมากขึ้น แต่ส่วนมากจะมองว่าดัดจริต ประชด ตอแหล เป็นญาติห่างๆกับ :)


เธอนี่โง่จัง ^ ^

ูููู^ ^

ใช้เป็นอีโมติค่อนให้ดูน่ารัก ในการใช้ปกติไม่มีสระอูติดมา 4 ตัว


ประโยคที่ผิด: น่ารักจัง ูููู^ ^
ประโยคที่ถูก: น่ารักจัง ^ ^