นิยามที่ดีที่สุด
ไลท์

ไลค์ ในเดธโน๊ตนั้นล่ะ แต่กุพิมพ์ผิด...


กุมีเดธโน๊ตนะเหวย

ไลท์

คล้ายๆ กับไลค์ แต่เบากว่า


ทุกๆ คนที่กดไลท์จะร่วมบริจาค 1 บาทให้แอดมินเอาไปเรียนภาษาอังกฤษ

ไลท์

แปลว่า ไลค์ ซึ่งคำว่าไลท์ นี้จะใช้กับสก๊อย หรือคนที่ด้อยในการใช้ภาษาอังกฤษ


A:ฝากไลท์รูปโปร์หน่อยน๊ค๊
B:ไลท์บ้านโพ่งมึงดิ 'ไลค์' โว้ยอีห่า อีพวกเล่นfacebookไม่เป็น