ไลท์


12

ไลค์ ในเดธโน๊ตนั้นล่ะ แต่กุพิมพ์ผิด...

กุมีเดธโน๊ตนะเหวย


7

คล้ายๆ กับไลค์ แต่เบากว่า

ทุกๆ คนที่กดไลท์จะร่วมบริจาค 1 บาทให้แอดมินเอาไปเรียนภาษาอังกฤษ


1

แปลว่า ไลค์ ซึ่งคำว่าไลท์ นี้จะใช้กับสก๊อย หรือคนที่ด้อยในการใช้ภาษาอังกฤษ

A:ฝากไลท์รูปโปร์หน่อยน๊ค๊
B:ไลท์บ้านโพ่งมึงดิ 'ไลค์' โว้ยอีห่า อีพวกเล่นfacebookไม่เป็น


เสนอนิยามใหม่

ไลท์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง