ลีทึก


4

ชายแก่มีตีนกา แต่เป็นที่รักมากของเอลฟ์และซุปเปอร์จูเนียร์

เฮ้ ลีทึก ถึงเหี่ยวก็รัก


เสนอนิยามใหม่

ลีทึก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง