นิยามที่ดีที่สุด
ลี่ติ๋ว

อีกชื่อคือหลิน รวยหัวคิ๋น


นิยามรวยหัวคิ๋น

ลี่ติ๋ว

ใช้ยาม ลี่ติ๋วเดินขุดทองบนภูเขา


ลี่ตวยหัวคิ๋ว