ลี่ติ๋ว


1

ใช้ยาม ลี่ติ๋วเดินขุดทองบนภูเขา

ลี่ตวยหัวคิ๋ว


1

อีกชื่อคือหลิน รวยหัวคิ๋น

นิยามรวยหัวคิ๋น


เสนอนิยามใหม่

ลี่ติ๋ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง