นิยามที่ดีที่สุด
ไม่เงียนหรอ

ไม่ยากโดนหรอ


ไม่เงียนหรอ.........