มึงควยไรสัส


-1

คำทีมักด่าว่ากันเวลาทะเลาะกับคนอื่นๆ

เช่น ไงมึงควยไรส้ส


เสนอนิยามใหม่

มึงควยไรสัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง