นิยามที่ดีที่สุด
มึงควยไรสัส

คำทีมักด่าว่ากันเวลาทะเลาะกับคนอื่นๆ


เช่น ไงมึงควยไรส้ส