แมงปอ


1

พ่อชื่อ พร

แม่ชื่อแจ๋ว


เสนอนิยามใหม่

แมงปอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง