นิยามที่ดีที่สุด
ไข่มุก

เม็ดแข็งๆ ที่ใช้ฝังอวัยวะเพศ


ไม่หล่อ ไม่รวย แต่ควยฝังไข่มุก

ไข่มุก

เป็นเครื่องประดับ ที่มีราคา และสูงส่งมาก ไม่สามารถตีค่าได้ เพราะมีเลอค่ามาก


ถ้าเปรียบกับหญิง จะคือสิ่งที่ผู้ชายต้องการ แต่ต้องรู้คุณค่าในตัวของสิ่งนั้น