ไข่มุก


1

เป็นเครื่องประดับ ที่มีราคา และสูงส่งมาก ไม่สามารถตีค่าได้ เพราะมีเลอค่ามาก

ถ้าเปรียบกับหญิง จะคือสิ่งที่ผู้ชายต้องการ แต่ต้องรู้คุณค่าในตัวของสิ่งนั้น


เสนอนิยามใหม่

ไข่มุก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง