นิยามที่ดีที่สุด
ขี้มูก

เมือกสีเขียวที่ไหลออกมาจากรู


ขอเลียขี้มูกหน่อย