ขี้มูก


1

เมือกสีเขียวที่ไหลออกมาจากรู

ขอเลียขี้มูกหน่อย


เสนอนิยามใหม่

ขี้มูก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง