นิยามที่ดีที่สุด
ไก่วะ

อ่อน กระจอก


เฮ้ย มึงเล่นอ่อน เหมือนเป็นไก่เลยวะ

ไก่วะ

ลูกไก่อันตราย


แก๊งลูกไก่