ไก่วะ


4

อ่อน กระจอก

เฮ้ย มึงเล่นอ่อน เหมือนเป็นไก่เลยวะ


1

ลูกไก่อันตราย

แก๊งลูกไก่


เสนอนิยามใหม่

ไก่วะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง