นิยามที่ดีที่สุด
กวางน๊อย ก๊าบก๊าบ

กวางน๊อย คือ เจ้าหญิงชอบเลี้ยงเป็ด เป็นแฟนกะเจ้าชายคาซาปาที่ชอบเลี้ยงห่าน


โอวววว์ เจ้าจอท์ส