กวางน๊อย ก๊าบก๊าบ


2

กวางน๊อย คือ เจ้าหญิงชอบเลี้ยงเป็ด เป็นแฟนกะเจ้าชายคาซาปาที่ชอบเลี้ยงห่าน

โอวววว์ เจ้าจอท์ส


เสนอนิยามใหม่

กวางน๊อย ก๊าบก๊าบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง