กวงติง


1

กวนตีน

มึงเริ่มกวนตีนกูละสัสส ^ ^


เสนอนิยามใหม่

กวงติง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง