นิยามที่ดีที่สุด
กวงติง

กวนตีน


มึงเริ่มกวนตีนกูละสัสส ^ ^