เนอส


1

ตุีดว่ะตุ๊ด บ้ามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ตุ๊ดเนอสสสสสสสสสสสสสสส


เสนอนิยามใหม่

เนอส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง