นิยามที่ดีที่สุด
เนอส

ตุีดว่ะตุ๊ด บ้ามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


ตุ๊ดเนอสสสสสสสสสสสสสสส