น้อย


10

คนเหี้ยไรไม่รู้ใช้ไทยคำ eng คำ i sus พ่อมึงเป็น GI หรอ

มาพูดแบบพี่น้อย พ่อเป็นทหาร GI หรอสัส2

พระมารดารของลูกน้อย

อีน้อยกับลูกเเสง


เสนอนิยามใหม่

น้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง