น่อว์ร็อคเอาะ


1

เสี้ยงเพี้ยนมาจากคำว่าน่ารักอ่ะ เสียงจะกระแดะๆมากที่สุด

หือ!คุณณุ คุณน่อว์ร็อคเอาะ


เสนอนิยามใหม่

น่อว์ร็อคเอาะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง