นิยามที่ดีที่สุด
น่อว์ร็อคเอาะ

เสี้ยงเพี้ยนมาจากคำว่าน่ารักอ่ะ เสียงจะกระแดะๆมากที่สุด


หือ!คุณณุ คุณน่อว์ร็อคเอาะ