เซอ่ะ


1

เซ็งอ่ะ

เซอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

เซอ่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง