นิยามที่ดีที่สุด
ซอกกาว

บ้านนอกกากมากกกกกกกกกกกกกกกกรวมกันคือกาเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร


ไอ้
สัสบ้านมึงมันซอกกาวว่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ