ซอกกาว


1

บ้านนอกกากมากกกกกกกกกกกกกกกกรวมกันคือกาเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

ไอ้
สัสบ้านมึงมันซอกกาวว่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ


เสนอนิยามใหม่

ซอกกาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง