ซาหวัน


1

สวรรค์
(เป็นการล้อเลียนคำว่า สวรรค์)

ซาหวัน [By Sawahg Kaewsri]


เสนอนิยามใหม่

ซาหวัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง