นิยามที่ดีที่สุด
ซาหวัน

สวรรค์
(เป็นการล้อเลียนคำว่า สวรรค์)


ซาหวัน [By Sawahg Kaewsri]