นิยามที่ดีที่สุด
สวิฟตี้

ติ่งเจ๊เทย์แหล สวิตช์​(ไฟ)​


I love swifty