นิยามที่ดีที่สุด
สวย

เจม


เจมเป็นคนสวยแระรวยมาก

สวย

คำอธิบายที่หมายถึงกู


ไม่มีอะไรที่จะอธิบายตัวกูได้มากกว่าคำว่า ส ว ย ละ

สวย

กู


สวยยย

สวย

สวยคือนำ้แข็ง


น้ำแข็งสวยมากครับจากมิน