ลูซี่


1

คุณหนูตระกูลฮาร์ทฟิลเลีย เป็นจอมเวทในแฟรี่เทล ผู้ถือครองกุญแจเทพแห่งดวงดาว เป็นผู้อัญเชิญเทพแห่งดวงดาวที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะรวบรวมกุญแจเทพ 12 นักษัตรได้ถึง 10 ดอกแล้ว

อีดอกลูซี่ ฮาร์ทฟิลเลีย


เสนอนิยามใหม่

ลูซี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง