ลีด


3

ลีดกลูต้า ขาวเวอร์ น่ารักสุดๆ

หล่ออ่าาาา~~~~~~~~


เสนอนิยามใหม่

ลีด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง