นิยามที่ดีที่สุด
ลีดจุน

ลีดจุนก็คือลีดจุน


ลีดจุนฝั่งkชอบโดนมักเน่รังแก