ลีดจุน


6

ลีดจุนก็คือลีดจุน

ลีดจุนฝั่งkชอบโดนมักเน่รังแก


เสนอนิยามใหม่

ลีดจุน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง