มหกรรมซูมเป้า


2

การที่นำรูปศิลปินที่ตุงบ่อยๆมาซูมเป้า

เก๊าซูมเป้าบ่อยนะตะเอง


เสนอนิยามใหม่

มหกรรมซูมเป้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง