นิยามที่ดีที่สุด
มหกรรมกลัวเมีย

จุดเริ่มต้นมากจากฮอตเทสที่ว่างเพราะศลป.ไม่คัมแบ็ค วงอื่นจึงเริ่มตามมา มกรรมที่ทำร้ายศลป.รองจากมหกรรมซูมหน้า


มหกรรมกลัวเมีย