มหกรรมกลัวเมีย


0

จุดเริ่มต้นมากจากฮอตเทสที่ว่างเพราะศลป.ไม่คัมแบ็ค วงอื่นจึงเริ่มตามมา มกรรมที่ทำร้ายศลป.รองจากมหกรรมซูมหน้า

มหกรรมกลัวเมีย


เสนอนิยามใหม่

มหกรรมกลัวเมีย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง