นิยามที่ดีที่สุด
มหกรรมซูมหน้า

เป็นการนำภาพศิลปินมาซูมหน้าและใส่คำพูดในรูปเพื่อความบันเทิง

*สามารถเข้าชมมหกรรมได้ทางทวิตเตอร์...สก๊อยอย่า


อีดอกตอบบบบ