มหกรรมซูมหน้า


1

เป็นการนำภาพศิลปินมาซูมหน้าและใส่คำพูดในรูปเพื่อความบันเทิง

*สามารถเข้าชมมหกรรมได้ทางทวิตเตอร์...สก๊อยอย่า

อีดอกตอบบบบ


เสนอนิยามใหม่

มหกรรมซูมหน้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง