นิยามที่ดีที่สุด
ปรีชา

ผู้ซึ่งเปิดบริษัทในค่ายทหารและสามารถรับงานของกองทัพได้โดยที่ทั้งบริษัทมีรถกระบะเพียง 1 คันและเป็นผู้ซึ่งรับเงินเดือนในตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเต็มจำนวนถึงแม้ว่าจะขาดประชุมถึง 394 จาก 400 วันก็ตามและเป็นเจ้าของวลี"ใครๆเขาก็ทำกัน"


...