นิยามที่ดีที่สุด
ปรัชญา

อ้วน อืด ลงพุง กินเยอะ กินจุ
อึทุกเวลาหลังอาหาร 3 มื้อ
เป็นตัวของตัวเอง


ปรัชญา