ปรัชญา


1

อ้วน อืด ลงพุง กินเยอะ กินจุ
อึทุกเวลาหลังอาหาร 3 มื้อ
เป็นตัวของตัวเอง

ปรัชญา


เสนอนิยามใหม่

ปรัชญา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง