น้าแอ๊ด


16

สิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง หน้าโหด มักอาศัยอยู่ด้วยกันกับม้า คอยไล่ดูดม้าเป็นประจำ

วันนี้น้าแอ๊ดพกม้ามาด้วยเหรอครับ


3

Nanza Naja

อิ้


เสนอนิยามใหม่

น้าแอ๊ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง