นิยามที่ดีที่สุด
นอต

ตัวสูงๆ น่ารัก โอป่ะ


<3 นอต