นอต


1

ตัวสูงๆ น่ารัก โอป่ะ

<3 นอต


เสนอนิยามใหม่

นอต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง