นอน


1

อาการของการพักผ่อน โดนการหลับตาลงทั้งสองข้าง
อัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจจะช้าลงม้วกๆ
คนเรานิยมนอนราบกับพื้น ไม่ค่อยนิยมการนอนตั้งฉากกับพื้น

ทำไรอยู่วะ?!
กูนอนอยู่ ปลุกไมวะ!@#$


เสนอนิยามใหม่

นอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง