นิยามที่ดีที่สุด
นอน

อาการของการพักผ่อน โดนการหลับตาลงทั้งสองข้าง
อัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจจะช้าลงม้วกๆ
คนเรานิยมนอนราบกับพื้น ไม่ค่อยนิยมการนอนตั้งฉากกับพื้น


ทำไรอยู่วะ?!
กูนอนอยู่ ปลุกไมวะ!@#$