นูโว


1

วงดนตรีที่มีโจก้องจอห์นปีเตอร์สุและใหม่

อยากฟังเพลงโง่งมงายของนูโวจัง แมจ๋าเปิดเพลงให้หน่อยสิ


เสนอนิยามใหม่

นูโว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง