นิยามที่ดีที่สุด
นูโว

วงดนตรีที่มีโจก้องจอห์นปีเตอร์สุและใหม่


อยากฟังเพลงโง่งมงายของนูโวจัง แมจ๋าเปิดเพลงให้หน่อยสิ