นวก


1

= นวก. = นักวิชาการ
「ภาษาทวิตเตอร์」

"ใครว่า นวก.นอกสมทบ ไม่มีโอกาส มีค่ะ มีโอกาสสอบไปเรื่อยๆจนตายห่า ข้อสอบก็ยากสัด สอบได้ก็ไม่เรียก ไม่ใช่บัญชี พ่อง !!!" 「CREDIT: กอกิฟท์ ‏@Goo_Gift Jul 24, 2557」


เสนอนิยามใหม่

นวก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง