นิยามที่ดีที่สุด
นิวๆ

(1) ฮายโซว อำมาตย์ พีเอชดีแลงคาสเตอร์ เลอค่า มีราคา
(2) อยู่เฉย ๆ ก็จะเข้ามาเสนอทางเลือกที่ฮายโซวกว่าเดิม


A: กินข้าวอะไรดี
B: กินกระเพราละกัน
C: กินกระเพราไก่โรงแรมดุสิตสิกั่ว
A & B: แหม่ นิวๆจริงๆ