นิวๆ


1

(1) ฮายโซว อำมาตย์ พีเอชดีแลงคาสเตอร์ เลอค่า มีราคา
(2) อยู่เฉย ๆ ก็จะเข้ามาเสนอทางเลือกที่ฮายโซวกว่าเดิม

A: กินข้าวอะไรดี
B: กินกระเพราละกัน
C: กินกระเพราไก่โรงแรมดุสิตสิกั่ว
A & B: แหม่ นิวๆจริงๆ


เสนอนิยามใหม่

นิวๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง