นิวไทป์แหลม


6

ไหนมาล้วงดอ

แม่ถามว่าทำไมเกรดตก ผมไม่รู้จะตบแม่ยังไงดี
@นิวไทป์แหลม


เสนอนิยามใหม่

นิวไทป์แหลม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง