นิยามที่ดีที่สุด
นิวไทป์แหลม

ไหนมาล้วงดอ


แม่ถามว่าทำไมเกรดตก ผมไม่รู้จะตบแม่ยังไงดี
@นิวไทป์แหลม